essee_event_kansi

”Hetki tässä, ääressä, äärellä minun, tekstin, ajatuksen, esityksen. Se
hetki on essee, se
tämä, tässä.
Mahdollisuus tuntuu kiteyttävän itselle olennaisen esseestä.
Tässä oleva, tässä mahdollistuva, kokoontuva, näyttäytyvä, tähän tuleva.
Huomion kiinnittäminen siihen, mihin tai mille on tilaisuus.
Tilaisuus levähtää.”

Näin kirjoittaa Lauri Mattila, Teatterikorkeakoulun ohjauksen maisteriopiskelija, ja kiteyttää jotain olennaista niin esityksestä kuin esseestäkin. Kummankin hetki on nyt. Huomenna on liian myöhäistä. Siksi Esitys-lehti siirtää perinteisen formaattinsa hetkeksi syrjään ja julkaisee yhdeksän esseen kokoelman. Emmekä ole yksin. Kritiikin Uutiset julkaisee samanaikaisesti oman essee-numeronsa. Yhdessä lehdet läpivalaisevat esseemäisyyttä, joka ei tässä tapauksessa ole kirjallisuutta, vaan ilmiö joka lävistää kaikki taiteen alat juuri nyt. Esseemäisyys on tapahtumankaltaisuutta. Kuvataideteoksista tulee installaatioita, runoista enemmän esitettäviä kuin kansien väliin painettavia. Teatterissa se näkyy katsojan roolin aktivoitumisena, siirtymisenä jopa keskiöön. Käyttäjälähtöisyys on esseemäistä. Sekä tekijä että vastaanottaja tulevat henkilökohtaisesti näkyvämmiksi ja heidän oma kokemuksensa korostuu. Kritiikin Uutisten lähtökohta on kirjallisuus, joka siirtyy pois paperilta. Esitys-lehti selvittää mitä esseemäisyys tarkoittaa esittävissä taiteissa, ja koska alaa käsitteleviä esseitä kirjoitetaan liian vähän, julkaisemme niitä – siirrämme kokemusta paperille.

Tässä numerossa teatterikriitikko Maria Säkö aloittaa selvitystyön hahmottelemalla mitä esseemäisyys tarkoittaa kirjallisuudessa ja kuvataiteessa, sen jälkeen hän siirtyy viime aikoina näkemiinsä esityksiin. Esseemäisyys vaatii Säkön mielestä esitykseltä kolmea asiaa: tiedon käsittelyä uudella tavalla, yritystä kuroa maailmasta kokonainen ja pyrkimystä olla ihmisenä läsnä esityksessä.
Jürgen Habermasin mukaan teatterin alkuperäinen tarkoitus ei ollut tuottaa esityksiä”, kirjoittaa Säkö. ”Sen tarkoitus oli olla paikka, jossa ihmiset voisivat tasavertaisesti ajatella.”

Teatteritieteen dosentti Mikko-Olavi Seppälä syventää katsausta avaamalla lukijalle perspektiivin suomalaisen teatteriesseen historiaan. Sen jälkeen sekä näytelmäkirjailija Veikko Nuutinen että tutkija Saara Hacklin vaeltavat Töölönlahdella toisistaan tietämättä ajattelemassa esitystä, älyä ja ajattelua. Esitystaitelija Pilvi Porkola kertoo henkilökohtaisen performanssin tekemisestä. Teatterintekijä Marja Silde ja tutkija Petri Tervo käsittelevät sitä, miten esitystapahtuma käännetään kielelliseksi kuvaukseksi, jolla on voimaa vaikuttaa lukijaan. Kirjoittaja ja dramaturgian opiskelija Sanna Uuttu esittelee esseenäyttelijän, ja näytelmäkirjailija Jussi Moila tuo näyttämölle naisen, joka hän itse haluaisi olla.

Harvinaisen kirkkaana päivänä Helsingin Kallion kirkon tornista näkee Tallinnaan saakka. Auringon pimennyksessä kosmisen mittakaavan kappaleet asettuvat kohdilleen suorassa linjassa. Samalla tavalla kokoelman päättävässä esitystaiteilija Tuomas Laitisen esseessä esitystaiteen historian eri muodot ja kerrokset lävistyvät fyysisesti niin, että lukija näkee suoraan mihin nuoli Mattilan oivalluksesta, nyt-hetkestä, johtaa: esitystaiteen juurille. Täten kaikki ajat, juurista latvaan, ovat olemassa yhtä aikaa. Essee tapahtuu, aika pysähtyy. Tuoko se levähdyksen – vai sittenkin sähköistymistä, kiihtymistä, naurun pyrskähdyksiä, niin kuin omalla kohdallani – vain sinä yksin tiedät.

Kannustan lukijaa hankkimaan Kritiikin Uutisten tämän vuoden ensimmäisen numeron joko hyvin varustetusta kirjakaupasta tai verkosta. Numerossa kirjoittavat mm. kirjallisuuskriitikko Maaria Pääjärvi, kirjailija Maria Matinmikko, toimittaja Pietari Kylmälä, päätoimittaja Aleksis Salusjärvi, kuvataiteilija Terike Haapoja ja kirjailija Laura Gustafsson.

Janne Saarakkala

 

Lauri Mattilan sekä koreografian maisteriopiskelija Laura Lehtisen esseet, jotka ovat syntyneet esitystaiteilija Anna-Mari Karvosen vetämällä Essee esityksen muotona/asenteena -kurssilla Teatterikorkeakoulussa, ovat luettavissa Esitys-lehden nettisivuilla.

Pilvi Porkola ja Veikko Nuutinen lukuvat otteita esseistään ääneen täällä.

Essee-numeron päätoimittajat: Maria Säkö, Sanna Uuttu ja Janne Saarakkala