esityslogo_e_magenta

Niillä on monta nimeä: pihvi, turkis, toteemi tai symboli, peto, työkaveri, vihollinen tai lemmikki. Ne ovat kaikkialla: lautasella, vaatteissa, metsässä ja kotona, tehtaissa, tieteessä, radalla ja kaupassa. Mihin tahansa käännyt tai mitä tahansa teet, siellä ne ovat. Mutta mitä vaativammaksi niiden läsnäolo käy, sitä enemmän ne herättävät kysymyksiä: keitä ovat nämä olennot, joiden kanssa maailman jaamme? Ja miten meidän tulisi niihin suhtautua?

Kysymystä eläimestä käsitellään yhä vakavammin yhteiskuntatieteiden ja politiikan alueella. Myös yhä useampi taiteilija pohtii, miten käsitellä aihetta. Miten eläinkysymys muuttaa ajatuksiamme taiteesta? Onko ihmiskeskeisestä maailmankuvasta pois pyrkivä taide tuomittu vain peittämään eläinten oman äänen? Missä määrin taide voi avata keinoja ajatella yhteisöä paikkana, jossa muutkin kuin ihmiset voivat kohdata, keskustella ja esiintyä? Mitä tekemistä eläimillä on esittävän taiteen kanssa?

Kysymys eläimen asemasta kärjistyy usein kysymykseen kielestä. ”Ajatus, tietoisuus ja kieli eivät ole vain ihmisten omaisuutta” toteaa yhdysvaltalainen kirjallisuustieteen professori Kari Weil lehden pääartikkelissa Eläintutkimuksen uudet suunnat. Weil peräänkuuluttaa ottamaan eläinkysymyksen vakavasti ja tarkastelemaan kriittisesti ihmiskeskeistä kulttuuriamme, jossa toiset on unohdettu.

Ohjaaja Tuija Kokkonen kirjoittaa esityssarjansa ei-inhimillisistä lähtökohdista. Kokkonen on esityksissään tutkinut muun muassa moniaistisuutta ja nostanut sään ja luonnon esityksiensä kanssatekijöiksi. Kirjailija Laura Gustafsson pohtii eläimistä kirjoittamista ja lajien välistä kommunikaatiota ja haastaa ihmistä tunnistamaan oma eläimenkaltaisuutensa. Eläimen esittämistä käsittelevät omista näkökulmistaan myös ohjaaja, näytelmäkirjoittaja Leea Klemola sekä aktivisti Sami Keto – Keto kettuhäkin sisältä, Klemola ohjaajan paikalta käsin.

Tämän lisäksi numerossa tarkastellaan runouden lintumaisuuksia, Frankenstein-näytelmän luontosuhdetta, kokemuksen planetaarisia ulottuvuuksia sekä esitystä organismina. Symposiumissa juopottelee kuitenkin homo sapiens.

Siis malja meille – eläimille!

Terike Haapoja ja Pilvi Porkola