paakirjoituskuva

Mitä hyvä taide on? Yleisissä, julkisissa puheissa kaikki taide on hyvää; taide on siinä määrin itseisarvo, että mikä tahansa taideteos tai –teko on hyvä. Toisaalta, yksityisissä keskusteluissa, juuri mikään taide ei ole hyvää. On valtava määrä kuonaa, paskaa, keisarin uusia vaatteita, muka-sitä-ja-muka-tätä, huijaamista ja laiskottelua.

Kun teimme tämän numeron haastattelukierrosta, joukko tekijöitä kieltäytyi vastaamasta, koska he eivät mielestään tienneet mitä ”hyvä” on. Uskomme, että hyvän määritteleminen ei itse asiassa ole vaikeaa. Vaikeaa on se, mitä kriteereitä hyvälle tulisi kulloinkin asettaa. Tekninen taituruus, omaperäisyys, ajankohtainen aihe, tekijän eetos vai myyntiluvut?

Ohjaaja Janne Saarakkala tarkastelee jutussaan sitä, miten taiteesta kirjoitetaan sanomalehtien kulttuurisivuilla. Hän kartoittaa mikä on se arvopohja, jonka mukaan taiteen paremmuutta määritellään ja nostaa esiin listan laatusanoja jotka toistuvat jutuissa: selkeys, tasapaino, yhtenäisyys, intensiivisyys. Saarakkala näkee päivälehtien kulttuuritoimitukset liberaalin kulttuuripolitiikan airueina, jotka ajavat suvaitsevaa ja moni-ilmeistä kulttuuria.

Tulisiko hyvä määritellä henkilökohtaisena asiana vai yhteisöllisesti? Laadukas ja taidokkaasti tehty teos ei aina kosketa, kun taas ruma ja vaatimaton voi olla merkityksellistä ja näkökulmaa muuttavaa, siis hyvää taidetta. Samantyyppisiä asioita pohtii myös pitkänlinjan kriitikko Otso Kantokorpi omassa artikkelissaan kysyen, määrittävätkö konteksti ja genre laadun. Kantokorpi päätyy filosofi John Deweyn näkemykseen, jonka mukaan yksi taiteen tehtävä on yhdistää ihmisiä: ”taide murtaa ihmisiä erottavat esteet”. Esitystaiteilija Nora Rinne puolestaan pohtii jutussaan meidän taiteilijoiden mahdollista tekopyhyyttä, eli sitä, kuinka hyviä ihmisiä me olemmekaan.

Numeron teemaa täydentävät osaltaan myös lehden hyviksi havaitut vakiopalstat: Lukupiirissä Rinne lukee Schilleriä, Symposionissa laseja kohotellaan Teatterin tiedotuskeskuksen johtaja Hanna-Leena Helavuoren ja kriitikko Maria Säkön kanssa, Saara Moisio kertoo laatua käsittelevästä väitöstutkimuksestaan Tekeillä -palstalla ja omia ikonejaan pohtii kuvataiteilija Osmo Rauhala.

Hyviä ja laadukkaita lukuhetkiä!

Pilvi Porkola ja Tuomas Timonen