en fi

Esitys-lehti on perustettu vuonna 2007. Lehti on syntynyt tarpeesta luoda suomenkielinen esitystaiteeseen ja -tutkimukseen, nykyteatteriin ja performanssiin keskittyvä kirjallinen foorumi.



vol. 34 AJANKOHTAISTA 3/2016

Suhteellisen ajankohtaista, osa 2. Ikuisuudesta ajankohtaisuuteen.

Teksti: Nora Rinne. Antiikin, keskiajan ja renessanssin taidekäsityksiin kuuluu mimesis-oppi, ja se ulottui 1700-luvun teoriaan ylevästä tyylistä. Teorian mukaan on olemassa yleispätevät periaatteet ja ikuiset mallit, joita pitää ilmentää tai jäljitellä. Tässä taidenäkemyksessä ajankohtaisuus ei nouse keskeiseen rooliin: jos ilmennettävät periaatteet ja mallit ovat joka...

Pinnan alla, osa 2

UPPODISKURSSISTA Immersiota käsitteleviä tekstejä silmäillessä tulee sellainen vaikutelma, että immersiivinen teatteri on brittiläinen ilmiö. Iso-Britaniassa on kehittynyt paitsi oma immersiivisen teatterin kenttänsä, myös sitä käsittelevä diskurssi. Adam Alston kirjoittaa siitä, kuinka immersiiviset esitykset toimivat neoliberalistisen ideologian tapaan kannustamalla yleisössään yrittäjähenkisyyttä: osallistujat kilpailevat kokemuksista ja pyrkivät...

Mitä nyt? Osa 1.

Esitys-lehden videosarjassa Pilvi Porkola pohtii mikä on ajankohtaista.

Pinnan alla, osa 1

Teksti: Tuomas Laitinen UPPOKRITIIKKI Uppokritiikissä kirjoitetaan esityksistä, joiden sisään kirjoittaja on uponnut, tai jotka haluavat hänet sinne upottaa. Englanninkielisessä maailmassa tätä kutsutaan useimmiten immersioksi. PROLOGI Syksyllä 2001 hakkasin takkapuita ulkorakennuksessani Kaustisen kirkonkylällä. Mieleen tuli ajatus esityksestä, joka tapahtuisi sen tiloissa. Rakennus oli entisen kaupan varasto...

Suhteellisen ajankohtaista, osa 1. Aikojen alusta ajanlaskuun.

Teksti: Nora Rinne Ajankohtaisuus ei ole absoluuttinen määre. Jos kysymystä tarkastelee maailmankaikkeuden mittakaavassa, nousee esiin erilaisia ajatuksia kuin pidettäessä viitepisteenä omaa ajanlaskuamme, tai minää. Pohdintani alkaa laajakulmasta ja tarkentaa lopulta omaan napaan. 1. Aikojen alusta ajanlaskuun Sikäli kuin tiedämme, aika alkoi maailmankaikkeuden synnyttyä alkuräjähdyksessä 13,7...

3/2016 Sisällys

pääkirjoitus Pilvi Porkola: ”Hello Twitter, I’m here.” ajankohtaista Nora Rinne: Suhteellisen ajankohtaista Pilvi Porkola: Hajahuomioita ajankohtaisuudesta, sosiaalisesta mediasta ja taiteesta Maria Säkö: Sotkuiset kasat tiivistyvät Janne Saarakkala: Kylmän sodan tabu Janne Saarakkala: Mitä Puola meitä liikuttaa? Tuomas Laitinen: Pinnan alla Louna-Tuuli Luukka: Lajien välisestä ystävyydestä...